Δίκαιο,Πλήθος,Πολιτειότητα,Πολιτική,Φιλοσοφία

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ. Η έννοια του φυσικού δικαίου στη φιλοσοφία του Σπινόζα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, σχέδιο

https://www.academia.edu/19310115/%CE%97_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A4%CE%9F%CE%A5_%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.%CE%97%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%B6%CE%B1

Κλασσικό